__________________________________________________________________________

2010 Ocean Beach Invitational Tournament (San Diego, CA):

__________________________________________________________________________

2010 Chung Do Kwan Reunion Workout (Manhattan Beach, CA):

__________________________________________________________________________

2010 Ore Tournament:

__________________________________________________________________________

2010 Grand Master Kim's Tournament/Seminar (Tucson, AZ):

2010 Ocean Beach Invitational Tournament (San Diego, CA):